O FIRMIE
KRD - Rzetelna firma


Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej.
geodezja

"MAPA" Sp. z o.o. powstała w 1986 roku pierwotnie jako spółka cywilna, a od września 1988 jako spółka z ograniczon?odpowiedzialności?Firma jest najstarsz?spók?o kapitale prywatnym działającym na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Od początku działalności firma wykonywała usługi w pełnym zakresie dla szeregu zleceniodawców prywatnych i uspołecznionych. W ciągu jednego roku "MAPA" realizuje ponad 100 zlece?usług geodezyjnych i kartograficznych.

Firma gwarantuje wysok?jakość świadczonych usług. Na przestrzeni 15 lat działalności nie zanotowała ani jednej reklamacji dotyczącej jakości ani terminowości wykonywanych prac. Szef firmy posiada doświadczenie zagraniczne m. in. by?kierownikiem zespołu geodezyjnego przy realizacji planu zagospodarowania przestrzennego miasta Misrath w Libii w latach 1980-1983.

Zapraszamy do zapoznania si?z naszymi usługami.


Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "MAPA" - Rok powstania - 1986